Vasi Vasember

Általános szerződési feltételek

2023

1.) Versenykiírás
A Vasi Vasember verseny indulójaként a versenykiírásban foglaltakat a résztvevő magára nézve kötelezően elfogadja és kötelezettséget vállal annak betartására. A versenyre való nevezéssel elfogadja és tudomásul veszi, hogy versenyre való nevezésével a Vasi Vasember versenykiírását és az MTSZ versenyszabályait is kötelező érvényűnek tekinti magára.

2.) Egészségi állapot
A résztvevő kijelenti, hogy a Vasi Vasember versenyen egészségesen, saját felelősségére, mind fizikálisan, mind mentálisan felkészülten indul. Az egészségügyi állapotában bekövetkező állapotromlásért a Szervezőt nem terheli felelősség.

3.) Fotó- és videofelvételek
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a rendezvény ideje alatt a résztvevőről felvételek készülhetnek. A képek és felvételek készítéséhez és felhasználásához hozzájárul. Tudomásul veszi, hogy a róla készült képeket, felvételeket reklámfilmben és más médiában promóciós célra a Szervező felhasználhatja.

4.) Nevezési díj visszafizetése

Elmaradó verseny esetén:

A nevezők a nevezéssel tudomásul veszik, illetve kifejezetten beleegyeznek abba, hogy amennyiben a rendezvény megtartására a szervezők felelősségi körén kívül eső, előre nem látható, emberi erővel el nem hárítható, ellenállhatatlan erők (vis maior) következménye (pl. járványhelyzet, időjárási körülmények stb.) miatt nem kerülhet sor, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a Szervező új (pót) időpontot jelöl meg részére (amelyről hivatalos tájékoztatást ad) és a nevezési díjat nem fizeti vissza. A versenyszervező a program helyszínének, időpontjának, valamint a pálya módosításának jogát fenntartja. Amennyiben a versenyt a pót időpontban sem sikerül megrendezni, úgy a Szervező bejelenti a verseny törlését, a nevezési díjról kiállított számlát sztornózza úgy a nevezők részére a szervező a nevezési díjat visszatéríti, azzal, hogy abból 1.000,- Ft-ot, mint kezelési költséget visszatart.

Viharos időjárás esetén a Szervező a versenyt bármikor ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesztheti, majd újraindíthatja. Felfüggesztett verseny esetén nem jelöl ki pót időpontot és pénzt nem fizet vissza. A szervező a versenyzők tájékoztatását a verseny alatt a közösségi médiában és az esemény weboldalán teszi közzé.

 

Visszalépés esetén:

A versenyt lemondani csak írásban a soos.hajnalka@pannonsport.hu email címem lehet. Visszalépés esetén a nevezés költségmentesen átruházható. 2023. május 30-áig történő visszalépés esetén a nevezési díjat – 800,- Ft kezelési költség megtartásával – visszautaljuk. 2023. július 1. utáni visszalépést nem áll módunkban elfogadni.

 

5.) A depózásról
Az induló a depózásra vonatkozó szabályokat betartja. Elfogadja, hogy az úszófelszerelés és a kerékpárok felvételére kizárólag a verseny végén a versenyprogramban meghirdetett időpontban, érkezési sorrendben van mód.

6.) Kerékpár szerviz
A verseny alatt a kerékpár szerviz igénybevétele esetén a szolgáltatás ingyenes, de az ott felhasznált anyagokat a verseny után ki kell fizetni.

7.) Licenc
A Magyar Triatlon Szövetség aktuális versenyszabályzatának értelmében, a versenyen való indulás regisztrációhoz/versenyengedélyhez kötött, mely adott tárgyév aktuális összegét az MTSZ oldalán tudjátok megtekinteni. Versenyengedélyt és regisztrációt követően is ki lehet váltani. Külföldi versenyzők saját hazájukban kiváltott engedélyét a Szervező elfogadja, ha ilyennel nem rendelkezik, akkor az online felületen kiválthatja a magyarországi engedélyt. Annak a versenyzőnek, aki nem váltja ki az engedélyét, és emiatt nem tud elindulni a versenyen, nevezési díjat nem fizet vissza a Szervező.

8.) A nevezési díj és határidő
Az aktuális nevezési díjakról és a határidőkről a versenykiírás ad tájékoztatót. bővebben (www.vasivasember.hu). A beérkezési határidő betartása a versenyző felelőssége! Fontos, hogy nem az átutalás időpontja, hanem a Szervező számláján történő jóváírás időpontja az irányadó a határidő megtartásának vonatkozásában. A hiányos befizetés esetén, a különbözet befizetése elengedhetetlen a nevezés érvényessé válásához.

9.) A szintidőkről
A szintidőket nem csak a célba érkezéskor, hanem a versenykiírásban közzétett módon a verseny közben a kerékpáros és futókörök megkezdése elött is ellenőrizhetjük, a kicsúszó versenyzőket a versenyből kivesszük, ők a versenyt még saját felelősségre sem folytathatják!

10.) A frissítésről

A verseny végfrissítő zónájában Refreshment Areaban csak a sportolók tartózkodhatnak.

11.) Szemetelési zónák
A Szervező mind a kerékpáros körön, mind pedig a futókörön Szemetelési zónákat jelöl ki, ahol a versenyző a szemetet ledobhatja. A zónákon kívüli szemetelés azonnali kizárást vonhat maga után.

 12.) Közlekedési szabályok
A versenyző tudomásul veszi, hogy a kerékpáros kör szakaszain az érvényben lévő, KRESZ szabályokat betartja. Különös tekintettel a városon kívül szakaszra, ahol a verseny alatt gépjárműforgalomra lehet számítani.

13.) Technikai értekezlet
A verseny napján 10 órakor kerül megrendezésre a technikai értekezlet, amelyen a részvétel nem kötelező, de ajánlott.

14.) A rajtcsomag átvételéről
Az egyéni rajtcsomagfelvételhez személyazonosításra alkalmas igazolvány, vagy két tanú által aláírt meghatalmazás szükséges. Csapatok részére a rajtcsomagot a csapatkapitány (személyi igazolvánnyal), vagy az általa, érvényes, két tanú által aláírt meghatalmazással meghatalmazott személy veheti át, szintén fényképes igazolvánnyal.

15.) A parkolásról
A versenyző az eseményen, a parkolásra vonatkozó szabályokat és előírásokat mind a saját, mind a versenyzőtársai érdekében elfogadja és betartja. A szurkolói zónáknál a parkolást segítő forgalomirányítók utasításait a résztvevő betartja.

16.) Adatok hitelességéről
A résztvevő a jelentkezéskor elküldött adatai a valóságnak megfelelnek, azok tárolásához és felhasználásához hozzájárul

17.) A rajtszám viseletéről
A verseny alatt a rajtszámot a versenyző elől viseli. 10 perc időbüntetést kaphat az, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, vagy nem jól látható módon viseli a verseny ideje alatt. Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki a figyelmeztetés ellenére továbbra is megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó szabályokat.

18.) Kizárható továbbá, aki
a.) nem teljesíti a Szervező által kijelölt teljes távot,
b.) a nevezési formot pontatlanul, vagy nem a valóságnak megfelelően, illetve hiányosan tölti ki,
c.) a chipet nem rendeltetésszerűen használja,
d.) nem tölti le a depóban található Penalty boxban a bírók által kiosztott időbüntetést (ennek követése a versenyző feladata),
e.) további szabálytalanságok esetén a versenybírók döntése alapján,
f.) a személyzettel szembeni bármely káromkodás, sértő agresszív viselkedés esetén,

19.) A váltásokról
A résztvevő elfogadja, hogy a Szervező a csapatok részére, a kijelölt váltózónákban biztosít lehetőséget a váltásra. A pálya más részén váltani tilos!

20.) A marketing és reklám tevékenységről
A verseny teljes helyszínén, a pontokon és az útvonalon bármilyen reklám és marketing tevékenység csak a Pannonsport Kft. előzetes írásbeli engedélyével végezhető.

21.) A részvevők életkorára vonatkozó szabályokról
Egyéni versenyszámok esetében a részvételi korhatárra az MTSZ aktuális szabályai érvényesek.

22.) Az orvosi beavatkozásról
A résztvevő elfogadja, hogy amennyiben a verseny ideje alatt az orvosi stáb az állapotát úgy ítéli meg, a versenyt nem folytathatja.

23.) Létszámkorlátozásról és a nevezés zárásáról
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza. A nevezést bármikor lezárhatja, technikai hiba esetén törölheti és újra megnyithatja.

24.) Az értékekről
A Szervező a kísérő autókban hagyott értékekért nem vállal felelősséget.

25.) Díjazás
A versenyen minden célba érő befutóérmet kap. Az abszolút női 1-3. és férfi 1 – 3. helyezettjei pénzdíjban részesülnek. Korcsoportonként és nemenként az 1-3. helyezettek érem és tárgyjutalom díjazásban részesülnek.

26.) A verseny etikája
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Vasi Vasember szellemiségének elválaszthatatlan része egymás kölcsönös tisztelete és elfogadása. A forgalomirányítók, a parkoltató személyzet és a STAFF is ennek a szellemében dolgozik. A személyzettel szembeni tettlegesség, köpködés és trágár beszéd, üzenet, levél esetén, illetve a közösségi média felületeken történő sértő kommentek esetén, a versenyből a résztvevőt a Szervező azonnal kizárja, szükség esetén a hivatalos lépéseket megteszi. Nevezést tőle, további eseményre sem fogad el a jövőben.

27.) Eredményhirdetés
A távok eredményhirdetését, az utolsó dobogós helyezett (harmadik férfi vagy női) célba érkezése után, fél órával kezdjük meg a színpadnál!

28.) Biztosítás
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a nevezési díj biztosítást nem tartalmaz.

 JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!